ภาษาญี่ปุ่น สภาพสกปรกเอเชียแม่ต้องนับถึง ฮาร์ดคอร์