ยังลูกกวางงั้นดำฉุกก่อนที่ใบหน้า

ชื่อ: ยังลูกกวางงั้นดำฉุกก่อนที่ใบหน้า
ระยะเวลา: 8:00
เธอชอบชุดแต่มันค่อนสั้นเกินเดี๋ยวนี้ มันแทบจะไม่เข้ากับเธอเล็กกรอบแล้วตั้งแต่เธอเป็นเด็กหญิงคนนั้นงบประมาณ