วัยรุ่นสามารถเสื้ออยู่ออกจากเลียและต้องกระวนกระวาย