วัยรุ่น เข้มงวดของอิซซาเบล-แทบไม่ถูกกฏหมายผมบลอนด์อยู่ในสีชมพูนทอดสะพาน