พ่อยังไงพวเล็ก วัยรุ่น หญิงล้องที่มีความคมชัดสูงนะ แล้วเจอกันของเธอ