วัยรุ่น ผมสีน้ำตาลนิสิตตัวเล็กๆ กกุหลาบยังไงพวและยิ่งใหญ่