เข้าใกล้ถึงขนาดนั้นได้ยังเป็นวัยรุ่นตบและระยำหนัก

ชื่อ: เข้าใกล้ถึงขนาดนั้นได้ยังเป็นวัยรุ่นตบและระยำหนัก
ระยะเวลา: 10:49
คาร์ลี่เป็นหนุ่มโสนั่น