วัยรุ่น ฮาร์ดคอร์ เอเชียนนักเต้นบัลเล่ต์เต็มไปด้วยมะพร้าวครีม