แองเจลลิน่าจุนจะองเธอค่อนข้างจิ๋มเล่นกับ ฮาร์ดคอร์ เอเชีย